Recursos

Estudis i plans estratègics

Estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Cap de Creus 2020-2024 (PDF) https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/viure-hi/CETS/02_Estrategia_CETS-CdC_CAT.pdf

Programa d’actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Cap de Creus 2020-2024 (PDF)

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/viure-hi/CETS/03_Programa-Actuacions_CETS_Cap-de-Creus_CAT.pdf

Estratègia de Turisme Sostenible 2021-2025 Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (PDF)

https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc3dKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19–35b85c3b0ed52dbc329a9f308994dd0973db7d73/CAT_ESTRATEGIA_PNMMBT_2021_-_2025_compressed.pdf

Pla d’acció Turisme Sostenible 2021-2025 Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (PDF)

https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczBKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19–6892609f2aad4de3fb38c564b12c76b34f11fb7a/Plan_de_Acci%C3%B3n_2021-2025.pdf

Model sistematitzat d’anàlisi i gestió d’ús públic: Gestió de la sorefreqüentació en gorgs de les comarques gironines

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fseu.ddgi.cat%2Fweb%2Frecursos%2Fdocument%2F10796%2F11699%2FModel_sistematitzat_d_analisi_i_gestio_d_us_public_Gestio_de_la_sobre-frequentacio_en_espais_de.pdf&psig=AOvVaw0WiJyBTwDa577TIYkgRIcg&ust=1695979470964000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjhxqFwoTCMjj1YH-zIEDFQAAAAAdAAAAABBZ

Estratègia Garrotxa 2021-2025 Zona Volcànica de la Garrotxa (PDF)

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/garrotxa/coneix-nostra-feina/centre-documentacio/estudis/turisme/estrategia-cets/estrategia-garrotxa-2021-25.pdf

Pla d’acció Garrotxa 2021-2025 Zona Volcànica de la Garrotxa (PDF)

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/garrotxa/coneix-nostra-feina/centre-documentacio/estudis/turisme/estrategia-cets/pla-accio-2021-25.pdf

Estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Ripollès 2019 – 2023 (PDF)

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/ter-freser/viure-hi/CETS/02_Estrategia-CETS-Ripolles_2019_2023_CAT_def.pdf

Programa d’actuacios de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Ripollès 2019 – 2023 (PDF)

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/ter-freser/viure-hi/CETS/03_A-Programa-Actuacions-CETS-Ripolles_2019_2023_CAT_def.pdf

L’ús públic al Parc Natural del Cadí-Moixeró: afluència, freqüentació i caracterització dels visitants

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F334593263_L%2527US_PUBLIC_AL_PARC_NATURAL_DEL_CADI-_MOIXERO_AFLUENCIA_FREQUENTACIO_I_CARACTERITZACIO_DELS_VISITANTS&psig=AOvVaw0WiJyBTwDa577TIYkgRIcg&ust=1695979470964000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjhxqFwoTCMjj1YH-zIEDFQAAAAAdAAAAABAJ

Estratègia 2023-2027 Parc Natural del Cadí-Moixeró (PDF)

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/Cadi/viurehi/cets/Estrategia-CETS-Cadi-Moixero_2023-2027_ESP.pdf

Pla d’acció 2023-2027 Parc Natural del Cadí-Moixeró (PDF)

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/Cadi/viurehi/cets/Plan-de-Accion-CETS-Cadi-Moixero_2023-2027_ESP.pdf

Pla d’acció sectorial turisme 2019-2024 Comarca de la Cerdanya (PDF)

https://seu-e.cat/documents/2025612/10303484/Pla+d%27acci%C3%B3+sectorial+de+turisme/76c7c67d-bbff-4802-8ac4-266c77040cdd

Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística del Pallars Jussà (PDF)

https://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/pdf/Turisme/Desenvolupament%20d’una%20estrat%C3%A8gia%20publico-privada%20de%20dinamitzaci%C3%B3%20tur%C3%ADstica%20del%20Pallars%20Juss%C3%A0.pdf

Estudi de la capacitat de càrrega turística de la capçalera de la Vall Ferrera al Parc Natural de l’Alt Pirineu

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F350894367_ESTUDI_DE_LA_CAPACITAT_DE_CARREGA_TURISTICA_DE_LA_CAPCALERA_DE_LA_VALL_FERRERA_AL_PARC_NATURAL_DE_L%2527ALT_PIRINEU&psig=AOvVaw0WiJyBTwDa577TIYkgRIcg&ust=1695979470964000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjhxqFwoTCMjj1YH-zIEDFQAAAAAdAAAAABAE

Pla Estratègic Comarcal Sobirà 2020-2030 (PDF)

https://www.pallarssobira.cat/arees/reactivacio_socioeconomica/informacio-general/pla-estrategic-comarcal-sobira-2030

Estratègia Carta Europea de Turisme Sostenible 2022-2026 Parc Natural Alt Pirineu (PDF)

https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0UyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19–10f84bc8858eeabccd4851e41375a1415df9f54d/ESTRAT%C3%88GIA%20CETS%20PNAP%20COMPLET.pdf

Pla d’acció Carta Europea de Turisme Sostenible 2022-2026 Parc Natural Alt Pirineu (PDF)

https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc28yIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19–c82169758d662744d378a3c3ff6853dbdf966d2f/PLA%20ACCI%C3%93%20CETS%20PNAP%20COMPLET.pdf

Avaluació de la sostenibilitat del turisme a l’Alt Pirineu i Aran (PDF)

https://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/ddr_8.pdf

Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida 2023-2026 (PDF)

https://www.aralleida.cat/plaestrategic2019-2022/

Guies de descoberta del territori

 

Guia 13 itineraris 31 propostes. Propostes per conèixer i viure el territori. SCEA (PDF)

https://senpir.alt-ter.org/wp-content/uploads/pdf/Guia13x31.pdf

Altres recursos web

 

– Campanya equilibri natural. Departament d’Acció Climàtica (WEB) 

https://espaisnaturals.cat/?gclid=CjwKCAjwyNSoBhA9EiwA5aYlb00kstRC7zPZ64PTmphX1fCtrAJjxwa35aJegDza-bleLYcrQOmKqRoC53QQAvD_BwE

– Projecte Muntanyes Vives. Paisatges Vius i Fundació Kilian Jornet (WEB) 

https://muntanyes-vives.org/

– Projecte Naturalment. ADEFFA (WEB)

https://adeffa.cat/pf/naturalment/

– Campanya bones pràctiques a la muntanya. FEEC (WEB) 

https://www.feec.cat/fem-muntanya/natura/

– Bones Pràctiques al Medi Natural. Departament d’Acció Climàtica (WEB) 

https://natura.ues.cat/recursos/arxius/20120404_0957fulleto_bones_practiques_ambientals_web.pdf

– Guia de Bones Pràctiques per a Excursionistes. UES (PDF) 

https://natura.ues.cat/recursos/arxius/20120404_0957fulleto_bones_practiques_ambientals_web.pdf

– Gaudeix de la muntanya amb seguretat. Bombers de la Generalitat (PDF) 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/seguretat_a_la_muntanya/boletaires/docs/triptic_muntanya.pdf

– Codi de bones pràctiques excursionistes. Associació de muntanya del Voltor (PDF) 

http://muntanyadelvoltor.com/wp-content/uploads/2016/08/BONES-PR%C3%80CTIQUES-WEB.pdf

– A la muntanya, un bon excursionista… FEEC (PDF) 

https://www.feec.cat/wp-content/uploads/2022/09/Bon-Excursionista-2.pdf

– Estima la Tramuntana. Tramuntana XXI (PDF) 

https://tramuntanaxxi.com/es/folleto-de-la-serra

– Bones pràctiques de la recollida de bolets a la Serra de Tramuntana. Govern de les Illes Balears (PDF) 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Bones_practiques_recollida_de_bolets.pdf

– Guia pràctica per a la recol·lecció de bolets. DARP (PDF) 

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/06-medi-natural/boscos/gestio-forestal/productes-bosc/bolets/guia-bones-practiques-recolleccio-bolets.pdf

– Bones pràctiques al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Parc Natural Muntanya de Montserrat (PDF) 

https://twitter.com/pnmontserrat/status/1060098736540528640

– Pautes i recomanacions al Parc. PN Capçaleres del Ter i del Freser (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/ter-freser/gaudeix-del-parc/consells/pautes-recomanacions/

– Pautes i recomanacions al Parc. Parc Natural Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/aiguestortes/gaudeix-del-parc/consells/pautes-i-consells/

– Normes de protecció al Parc. Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PDF) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/aiguestortes/gaudeix-del-parc/Consells/Pautes-recomanacions/2023_normes_proteccio_cat_esp_fre_eng_web.pdf

– Normativa del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Parc Natural de l’Alt Pirineu (PDF) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/alt_pirineu/coneix-nostra-feina/centre-de-documentacio/biblioteca_digital/publicacions_divulgatives/altres/Fullet-normativa/Fullet-normativa-general-CATvd.pdf

– Pautes i consells al Parc. Parc Natural de l’Alt Pirineu (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/alt-pirineu/gaudeix-del-parc/consells/pautes-i-consells/

– Consells al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Parc Natural del Cadí-Moixeró (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cadi/gaudeix-del-parc/consells/

Consells al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/garrotxa/gaudeix-del-parc/consells/

– Consells al Parc Natural del Cap de Creus. Parc Natural del Cap de Creus (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus/gaudeix-del-parc/consells/

– Consells al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/aiguamolls-emporda/gaudeix-del-parc/consells/

– Consells al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (WEB) 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/illes-medes/gaudeix-del-parc/consells/consells/index.html